Q&A

“เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจ ต่อขนตาถาวร”

การต่อขนตากึ่งถาวรมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไร?

โดยปกติทั่วไปแล้วการต่อขนตาจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 อาทิตย์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและวงจรของขนตาธรรมชาติ ของแต่ละบุคคลด้วย

การต่อขนตาถาวร สามารถต่อด้วยวัสดุอะไรได้บ้าง?

สามารถใช้เส้นผมจริงของมนุษย์ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ เช่นเส้นไหม, fiber, Mink

วัสดุที่นำมาต่อขนตาถาวร แบบไหนที่ดีต่อดวงตาที่สุด?

ในปัจจุบัน ขนมิ้ง เป็นวัสดุที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการต่อขนตา เพราะความบางเบา อ่อนโยน และความเงาที่ใกล้เคียง ขนตาธรรมชาติที่สุด และทำความสะอาดง่าย ปลอดภัยจึงไม่สร้างความเสียหายให้แก่ขนตาจริง

การต่อขนถาวร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง?

ในการเลือกรูปแบบของการต่อขนตา เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยคือ

  1. รูปตา ของแต่ละบุคคลประกอบไปด้วย ความยาวของดวงตา ชั้นหนังตา ระยะห่างระหว่างดวงตาและคิ้ว หรือแม้กระทั่งโครงกระดูกบนใบหน้า
  2. ลักษณะของขนตา คือ จะพิจารณาที่ปริมาณเส้น ความหนา ความแข็งแรง ความงอน ความยาวของขนตา
  3. บุคลิก,ภาพลักษณ์ และการแต่งตัวแต่งหน้าของแต่ละคน
04-extension_36

Natural Look

สไตล์การติดเส้นขนตาที่ ไล่ระดับความยาวโดยปรับให้เข้ากับรูปดวงตา ทำให้ดวงตาสวยหวานมี เสน่ห์กลมโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

04-extension_37

Sweet Look

สไตล์การติดเส้นขนตาที่ ไล่ระดับความยาวโดยปรับให้เข้ากับรูปดวงตา ทำให้ดวงตาสวยหวานมี เสน่ห์กลมโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

04-extension_38-1

Natural Look

สไตล์การติดเส้นขนตาที่ ไล่ระดับความยาวโดยปรับให้เข้ากับรูปดวงตา ทำให้ดวงตาสวยหวานมี เสน่ห์กลมโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

04-extension_39

Glamorous Look

สไตล์การติดเส้นขนตาที่ ไล่ระดับความยาวโดยปรับให้เข้ากับรูปดวงตา ทำให้ดวงตาสวยหวานมี เสน่ห์กลมโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การต่อขนตากึ่งถาวรมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไร?

โดยปกติทั่วไปแล้วการต่อขนตาจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 อาทิตย์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและวงจรของขนตาธรรมชาติ ของแต่ละบุคคลด้วย

การต่อขนตาถาวร สามารถต่อด้วยวัสดุอะไรได้บ้าง?

สามารถใช้เส้นผมจริงของมนุษย์ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ เช่นเส้นไหม, fiber, Mink

วัสดุที่นำมาต่อขนตาถาวร แบบไหนที่ดีต่อดวงตาที่สุด?

ในปัจจุบัน ขนมิ้ง เป็นวัสดุที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการต่อขนตา เพราะความบางเบา อ่อนโยน และความเงาที่ใกล้เคียง ขนตาธรรมชาติที่สุด และทำความสะอาดง่าย ปลอดภัยจึงไม่สร้างความเสียหายให้แก่ขนตาจริง

การต่อขนถาวร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง?

ในการเลือกรูปแบบของการต่อขนตา เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยคือ

  1. รูปตา ของแต่ละบุคคลประกอบไปด้วย ความยาวของดวงตา ชั้นหนังตา ระยะห่างระหว่างดวงตาและคิ้ว หรือแม้กระทั่งโครงกระดูกบนใบหน้า
  2. ลักษณะของขนตา คือ จะพิจารณาที่ปริมาณเส้น ความหนา ความแข็งแรง ความงอน ความยาวของขนตา
  3. บุคลิก,ภาพลักษณ์ และการแต่งตัวแต่งหน้าของแต่ละคน