Beauty Update

Dec 1, 2016

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” รัชกาลที่ 10

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

126

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวัง ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีประกาศให้เรียกพระนามใหม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น  “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

โดยมีกำหนดการมีดังนี้ ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์อีก ๘๙ รูปเท่าพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินกลับ

 

รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามเต็มว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์วรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิดล พงษ์จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ