LB Academy

“Everything you needs to know to become a qualified
eyelash extension technician”

– Officially Distributor for Eyelash Extension Supply from Korea.

– Eyelash Extension Training Center.

LB Academy คือสถาบันสอนต่อขนตาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อขนตาครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย ที่ได้รับ การรับรองจากบริษัท AG.Co.,Ltd บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อขนตารายใหญ่จากประเทศเกาหลี ให้ LB Academy เป็นตัวแทนผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์และฝึกอบรม เทคนิคเฉพาะในการต่อขนตาแก่ผู้ที่สนใจในประเทศไทย และฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดอีกด้วย โดยการดำเนินงานจะเป็นการควบคุมมาตรฐานร่วมกันระหว่างไทย และเกาหลี จึงมั่นใจ ได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่จะได้รับในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า หรือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

05-lb-academy_13

เปิดให้บริการสอนต่อขนตาครบวงจรโดยเฉพาะ ด้วยทีมอาจารย์ผู้สอนซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และได้รับการรับรองทั้งจากประเทศเกาหลีและประเทศไทย ที่จะมาช่วย ฝึกสอนเทคนิคการต่อขนตาทุกรูปแบบ โดยการเรียนการสอนจะมีตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง และหลักสูตร อาจารย์ซึ่งเรียนเพื่อไปเป็นผู้ฝึกสอนต่อขนตาอีกทีหนึ่ง เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษบรรยากาศห้องเรียนที่เป็นสัดส่วนจำลองการตกแต่งและจัดวางอุปกรณ์เสมือนจริง อุปกรณ์การเรียนการ สอนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผสานกับสื่อการเรียนการสอนครบครัน เน้นการปฏิบัติงานจริง พร้อมคู่มือตำราเรียน เรียนจบมีใบประกาศนียบัตรรองรับ สามารถนำไป อ้างอิงเพื่อสมัครงานได้ทุกประเทศทั่วโลก

โดยมีคอร์สเรียนให้เลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวท่านเอง ดังนี้

1 DAY EXCLUSIVE

รายละเอียด

 • อบรม 1 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการต่อขนตา
 • ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู้ธุรกิจต่อขนตาอย่างจริงจัง
 • เรียนรู้เทคนิคสำคัญเบื้องต้นในการต่อขนตา ( การต่อ,การถอด,การดูแลรักษา )
 • ทีมงานทั้งฝั่งไทยและเกาหลียินดีให้คำแนะนำหากต้องการต่อยอดธุรกิจ

BEGINNER-3 DAYS

รายละเอียด

 • เรียนรู้วัสดุ,อุปกรณ์ วิธีใช้ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสำหรับการต่อขนตา
 • เรียนรู้เทคนิคสำคัญเบื้องต้นในการต่อขนตา ( การต่อ,การถอด,การดูแลรักษา )
 • วิธีการใช้กาว / วิธีการจับปากคีบ / วิธีการรีมูฟ ที่ถูกต้อง
 • ข้อควรระวัง ในการต่อขนตาผู้เรียนสามารถนำโมเดลมาเองได้
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการต่อขนตาที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน  ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรียนได้  

INTERMEDIATE- 10 DAYS

รายละเอียด

 • ขนตาคืออะไร วงจรการเจริญเติบโต
 • ประวัติความเป็นมาการต่อขนตา
 • สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องทราบในการต่อขนตา
 • วัสดุที่ใช้ , ข้อแตกต่างของเส้นขนตาแต่ละชนิด เส้นไหม , ขนมิ้ง , ไฟเบอร์ และอื่นๆ
 • สังเกตและวิเคราะห์สภาพขนตาธรรมชาติของแต่ละบุคคลเพื่อเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุด
 • อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสำหรับการต่อขนตา
 • เรียนรู้เทคนิคสำคัญเบื้องต้นในการต่อขนตา ( การต่อ,การถอด,การดูแลรักษา )
 • วิธีการใช้กาว / วิธีการจับปากคีบ / วิธีการรีมูฟ ที่ถูกต้อง
 • ความงอน ความยาว ข้อแตกต่างของเส้นขนตา และผลลัพธ์
 • การออกแบบ รูปแบบในการต่อขนตาในแต่ละบุคคล การสังเกตรูปทรงของตา เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุด
 • การออกแบบให้เหมาะสมและตรงจุดประสงค์ของแต่ละบุคคลการให้คำปรึกษาลูกค้า ก่อน/หลังบริการ
 • มีการสอบกับคนจริง และได้รับใบรับรองจากสถาบันเมื่อสอบผ่าน

Free!! Eyelash Extensions kit ( M size ) 

 • เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจในอาชีพต่อขนตา
 • เรียนรู้เทคนิคการต่อขนตาอย่างมืออาชีพ  ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรียนได้  

ADVANCED- 20 DAYS

รายละเอียด

 • ขนตาคืออะไร วงจรการเจริญเติบโต
 • ประวัติความเป็นมาการต่อขนตา
 • สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องทราบในการต่อขนตา
 • วัสดุที่ใช้ , ข้อแตกต่างของ เส้นไหม , ขนมิ้ง , ไฟเบอร์ และอื่นๆ
 • อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสำหรับการต่อขนตา
 • เรียนรู้เทคนิคสำคัญเบื้องต้นในการต่อขนตา ( การต่อ,การถอด,การดูแลรักษา )
 • วิธีการใช้กาว / วิธีการจับปากคีบ / วิธีการรีมูฟ ที่ถูกต้อง
 • ความงอน ความยาว ข้อแตกต่างของเส้นขนตา และผลลัพธ์
 • การออกแบบ รูปแบบหลัก การสังเกตรูปทรงของตา
 • การออกแบบให้เหมาะสมและตรงจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล
 • การให้คำปรึกษาลูกค้า ก่อน/หลังบริการ มีการสอบกับคนจริง + ใบรับรองของทางสถาบัน
 • การคำนานราคา และการเลือกโลเคชันในการเปิดร้าน ทำอย่างไรให้ได้ยอดขายทะลุเป้า และลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำและบอกต่อ
 • การทำการตลาด
 • ระบบการจัดการในร้าน, สต๊อก, การอบรมพนักงานภายในร้าน

Free!! Eyelash Extensions kit ( Full size ) 

 • เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจในอาชีพต่อขนตา เจ้าของกิจการ
 • เรียนรู้เทคนิคการต่อขนตาอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ทฤษฎี/ปฎิบัติ/เทรนนิ่ง/เปิดร้าน
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรียนได้